Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníkuVážení rodiče budoucích prvňáčků,

chtěli bychom Vás informovat o zápisu dětí do 1. ročníku. Zápis se uskuteční na naší škole dne 8. 4. 2024 od 12 do 17 hodin. Elektronický předzápis spustíme na našich webových stránkách dne 18. 3. 2024.

V rámci zápisu 8. 4. Vám bude ve škole k dispozici vedoucí pedagogicko-psychologické poradny v Roudnici paní doktorka Pokorná, na kterou se budete moci obracet ohledně školních odkladů, rad a pomoci s nástupem dětí do 1. třídy. Pro budoucí prvňáčky bude připraven fotokoutek pro vzpomínkové foto na důležitý životní okamžik.

Dovolte nám, abychom Vám představili fakultní základní školu Pedagogické fakulty UJEP, která v rámci výchovy a vzdělávání žáků klade důraz na individuální přístup, podporu nadání, morální postoje, bezpečné prostředí, rozvoj osobnosti a sociálních dovedností. Jsme školou rodinného typu, preferujeme úzkou spolupráci s rodinou, podporujeme vzájemnou komunikaci žák - učitel - rodič. Optimální naplněnost tříd umožňuje kvalitní zvládnutí učiva s aktivním zapojením samotných žáků během vyučování.

Anglický jazyk vyučujeme již od prvního ročníku, na 2. stupni navyšujeme hodiny nad rámec povinné časové dotace. Výuku anglického jazyka realizujeme pro lepší efektivitu v méně početných skupinách žáků. Připravujeme zájemce z řad našich žáků na jazykovou zkoušku Cambridge. Zároveň nabízíme možnost absolvování zkoušky v rámci školy, která kandidáty registruje prostřednictvím oficiálního autorizovaného zkouškového centra Cambridge English.

Na škole pracuje speciální pedagožka, konzultační dny má u nás i vedoucí pedagogicko-psychologické poradny Roudnice n. L. paní doktorka Pokorná. Ve škole má tradici i logopedická péče. Dále jsou pro žáky i jejich zákonné zástupce k dispozici výchovná poradkyně, metodici prevence rizikového chování a kariérová poradkyně.

Žákům nabízíme ozdravné pobyty, vzdělávací zahraniční zájezdy, lyžařské kurzy – na všechny tyto aktivity finančně přispívá město Štětí. Zájmové vzdělávání zabezpečuje školní družina a školní klub. Široká nabídka školních kroužků vede ke smysluplnému trávení volného času našich žáků.

Naši žáci se podílí na chodu školy formou školního parlamentu, který má v praxi naučit žáky využívat svá práva, ale také přebírat odpovědnost , vychovávat k životu v demokratické společnosti, vytvářet pocit sounáležitosti ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení.

Velmi důležité je pro nás vytvoření bezpečného prostředí pro žáky i zaměstnance, chceme, aby se zde všichni cítili dobře. Je pro nás zásadní spolupráce s rodinou a možnost aktivní participace rodičů na životě školy a samotné zapojení naší školy do života místní komunity.

Ve školním roce 2024/2025 bude do 1. ročníku přijato maximálně 24 dětí. Třídní učitelkou našich budoucích prvňáčků bude paní učitelka Hanka Svobodová.

Budujeme školu jako důvěryhodnou instituci, kde jsou žáci, pedagogové, rodiče a vedení školy spolupracujícími partnery. Děti se mění, prostředí se mění, my se měníme. Naše škola je místem, na které se můžete spolehnout.

Těšíme se na naše budoucí prvňáčky a Vám rodičům děkujeme za důvěru, že nám svěříte to nejcennější.

PhDr. Bc. Gabriela Hrušková, ředitelka ZŠ T. G. Masaryka

Zápis.pdf

kritéria.pdf