Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Poradny

Poradny

Logopedická prevence

Nabízíme poradenskou službu (logopedickou prevenci) pro žáky s narušenou komunikační schopností. Logopedická prevence probíhá formou logopedických chvilek, jejichž cílem je individuální činnost s každým žákem, artikulační a dechová cvičení, náprava jednotlivých hlásek. Součástí logopedické prevence je poradenství, konzultace s rodiči a následné procvičování hlásek s dětmi doma. 

Logopedickou prevenci zajišťujeme v součinnosti se Speciálně pedagogickým centrem v Litoměřicích. Odborně zajišťuje speciální pedagožka Mgr. Lenka Cílková.

Předměty speciálně pedagogické péče

Pro žáky se specifickými poruchami učení funguje poradna zaměřená na řečovou výchovu a rozvoj grafomotorických dovedností.  Odborně zajišťuje speciální pedagožka Mgr. Lenka Cílková.