Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

Základní účel zřízení - školní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Organizační struktura 

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice
  9. května 444
  411 08 Štětí

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice
  9. května 444
  411 08 Štětí

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 416 812 326, +420 731 418 225

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zstgm-steti.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice
  9. května 444
  411 08 Štětí

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  skola@zstgm-steti.cz

 • 4.8 Datová schránka

  dszs5eb

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: - 1002507379/0800, FKSP 107-1002507379/0800

6. IČO

46773291

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skola@zstgm-steti.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): dszs5eb

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice , 9. května 444, 411 08 Štětí

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.