Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Slavnostního ocenění ekoškol

Slavnostního ocenění ekoškolZákladní škola T. G Masaryka Štětí získala mezinárodní certitikaci Ekoškola

Mezinárodní program Ekoškola, největší vzdělávací program na světě zaměřený na udržitelný rozvoj a odpovědný přístup k životnímu prostředí, slaví 30 let od svého založení. Tento program, který podporuje aktivní a samostatný přístup žáů k ochraně životního prostředí, je fenoménem v oblasti udržitelnosti.

V České republice získal program Ekoškola nejvyšší ocenění v kategorii VZDĚLÁNÍ za naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN. Program je v České republice díky vzdělávacímu centru TEREZA otevřen školám již 24 let.  Aktuálně je do něj zapojeno 7 000 dětí a učitelů v rámci ekotýmů, 104 000 dětí v rámci celoročních aktivit a 400 mateřských, základních a středních škol. 

Každý rok mají školy možnost získat mezinárodní certifikaci bronzového, stříbrného nebo zeleného stupně, která platí tři roky. V letošním roce získalo nejvyšší zelenou certifikaci 8 škol poprvé a dalších 35 škol tuto certifikaci obhájilo.

A jednou z těchto škol je právě naše škola. Společně jsme dokázali zapojit téměř všechny žáky do akcí Ekotýmu. Ve spolupráci s ochránci přírody pomáháme udržovat louku na Špičáku, kde roste přísně chráněný druh orchideje - tořič včelonosný, jehož výskyt byl potvrzen jen na několika lokalitách  v Čechách. Máme velkou radost, že právě my můžeme takto přispět k udržitelnosti naší přírody. Další naší aktivitou je spoluúčast na pilotním projektu Moje město. Navrhujeme drobné zahradní prvky pro zlepšení života drobných živočichů a hmyzu v naší školní zahradě, později plánujeme tyto prvky rozšiřovat i do dalších vhodných míst. 

“ Ekoškola nám dává možnost něco podnikat v oblasti, která nás zajímá.” Žák šesté třídy.

„V dětech klíčí spousta nápadů, jak zlepšit svět kolem sebe.  Díky programu Ekoškola mohou být lépe slyšet a pomáhat svým školám i okolí k udržitelnosti.“ říká Petr Hladík, ministr životního prostředí.

Program Ekoškola vytváří generaci ekologicky uvědomělých občanů, kteří jsou odhodláni pozitivně ovlivňovat svět kolem sebe.

Fakta o programu Ekoškola:

  • Ve světě je do programu zapojeno přes 90 států.
  • V České republice je zapojeno přibližně 400 škol a organizací.
  • Více než 7 000 dětí pracuje v ekotýmech a více než 100 tisíc dětí je činností ekotýmů přímo ovlivněno.
  • 155 škol a organizací drží jednu ze tří mezinárodních certifikací programu Ekoškola.