ZŠ T.G. Masaryka Štětí

Okresní kolo olympiády v AJ

Velká gratulace našemu deváťákovi Romanovi ke krásnému třetímu místu v okresním kole olympiády v anglickém jazyce. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Volby do žákovského parlamentu

Dnes proběhly na naší škole volby do žákovského parlamentu. Po sečtení hlasů a vyhlášení výsledků začne oficiálně parlament pracovat. Jsme rádi, že jsme se stali školou pro demokracii a žákovský parlament na naší škole založili. Ptáte se proč?
Žákovský parlament je skupina volených žáků od třetí do deváté třídy. Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.
Žákovské parlamenty se nejčastěji věnují činnostem, které:
• proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (vymalování chodby, pořízení šatních skříněk...),
• zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí...),
• rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),
• podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy).
Žákovský parlament:
• podporuje informovanost napříč školou,
• zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
• vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
• pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.