ZŠ T.G. Masaryka Štětí

1. číslo nového školního časopisu je na světě

První číslo našeho školního časopisu Školní lístek, který vytváří sami žáci ve volitelném předmětu Tvůrčí psaní.

souborŠkolní lístek

 

Výlet na Kokořín

V rámci výuky vlastivědy zavítali naši žáci 5. ročníku na hrad Kokořín, kde je přivítal chrabrý rytíř. Po svačince si všichni prohlédli hradní palác. Zde se setkali se samotným svatým Martinem, oděným v blyštivou zbroj římského vojevůdce. Vylíčil jim legendu o svém životě a seznámil je s tradicemi, které se v den jeho svátku v dřívějších dobách dodržovaly.
Pak děti plnily úkol, který jim přikázal svatý Martin. Spojit stopu s přírodninou. Dalo to trochu práce, ale nakonec všichni úkol zvládli.
Další cesta vedla do hradního sklepení. Zde na děti čekala bába kořenářka, která vyprávěla o léčivé i magické síle svých bylinek a o svátku svatého Ondřeje. Pak děti zasvětila do tajů věštby. Každý si vybral kartu se svým osudem.
Hradní věž byla dalším cílem prohlídky. Celkem 110 schodů vedlo na vrchol věže, odkud se nabízel překrásný výhled.
Na závěr čekal na děti pravý rytířský souboj. Zde každý mohl ukázat svou udatnost. Poražení museli zůstat na hradě a tvrdě pracovat. Ale díky odvaze našeho žáka, který rytíře porazil a srazil na kolena, se mohli všichni vrátit domů.
Parádně jsme si to užili. Více fotografií na odkaze Kokořín na fcb

Návštěva knihovny

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti navštívili naši páťáci pátek 9. 11. městskou knihovnu, kde besedovali na téma pohádky. Paní knihovnice seznámila děti se znaky pohádek, s pohádkovými čísly i bytostmi. Dále si povídali o nejznámějších spisovatelích, kteří pohádky psali. V popletené pohádce měly děti určit, kolik známých pohádek se v příběhu objevilo. Pak se celá třída rozdělila na dvě skupiny a hledaly se dvojice podle pohádkových postav. Na závěr si mohly děti prohlédnout knihy, které jsou k dispozici v knihovně.
Dětem se v knihovně líbilo a věříme, že se z nich stanou pravidelní čtenáři. Na jaro je naplánovaná další beseda, tentokrát to bude dobrodružná literatura. Více fotografií na fcb profil školy.