ZŠ T.G. Masaryka Štětí

Zapojení do pokusného ověřování „Člověk a technika“

MŠMT vyhlásilo na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace vzdělávání podle vzdělávací oblasti „Člověk a technika“ (č. j.: MSMT-19203/2020-1), do kterého se naše škola zapojila.  Cílem pokusného ověřování je především vytvoření předpokladů pro plošné zvýšení kvality technického vzdělávání v základních školách, a to se zachováním možnosti individuálního rozvoje škol. Hlavní informace o fungování výuky techniky chce ministerstvo získat z vybraných škol, kterým poskytne návod a metodickou podporu, jak mají postupovat. Patříme mezi základní školy plně zapojené do ověřování.

Zapojení do projektu nám zprostředkuje:

 • Školení pro pedagogy vyučující předměty z oblasti Člověk a svět práce.

 • Spolupráci s metodikem pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce - Člověk a technika 

 • Novou metodiku pro tuto oblast a nové nápady.

 • Inspiraci z dobré praxe, sdílení zkušeností s ostatními školami.

 • Možné zapůjčení strojů, nástrojů, 3D tiskáren a dalších věcí, se kterými si vše vyzkoušíme.

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

V souladu s krizovým opatřením vydaným Vládou ČR bude výuka na škole probíhat od 4. 1. 2021 následovně: žáci 1. a 2. ročníku se budou vzdělávat prezenčně (fyzická přítomnost žáků ve škole), žáci ostatních ročníků budou mít vzdělávání distančním způsobem. Distanční vzdělávávní na naší škole probíhá v souladu se zpracovaným manuálem: soubor Manuál distančního vzdělávání

Online rozvrhy tříd včetně odkazů na Google Meet (chráněno hesly, která jste obdrželi ŠOL):

soubor3. ročník     soubor4. ročník     soubor5. ročník

soubor6. ročník     soubor7. ročník     soubor8. ročník     soubor9. ročník

Povinností všech žáků i pedagogů je mít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) při pobytu ve škole (nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR). Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (neplatí pro štít). Školní družina pojede v režimu zachování homogenity třídy. Vstup třetích osob (mimo žáky či zaměstnance) v době provozu školy – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Děkujeme za dosavadní spolupráci a podporu.

 

Výsledky dotazníkového šetření

Naši žáci 2. stupně, učitelé a rodiče žáků 1. až 6. ročníku se účastnili dotazníkového šetření k distančnímu vzdělávání. Je to pro nás důležitá zpětná vazba a děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Výsledky předkládáme zde: 

souborVýsledky dotazníků

Čerpání ošetřovného při uzavření škol

Nový formulář žádosti o ošetřovné je k dispozici na ePortálu ČSSZ. Žádat o ošetřovné bude jednodušší! Rodičům stačí vyplnit jediný formulář. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář. Podrobné informace včetně návodu na vyplnění najdete na webu: ČSSZ

 • Ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.
 • Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále!!! Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači.
 • Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.
 • Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží.
 • Formulář žádosti při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část formulář pro rodiče

Nárok na ošetřovné v době vyhlášených prázdnin od 26.10. - 30.10. Do vyhlášených prázdnin zasahuje státní svátek. Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna. Konkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů – státní svátek, víkend, prázdniny, atd. V toto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:

 • 26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády
 • 28. 10. - ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
 • 29. 10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou
 • 31. 10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend

 

Organizace školního roku 2020/2021

Začátek školního vyučování:             1. září 2020

Ukončení 1. pololetí:                         28. ledna 2021

Konec školního vyučování:               30. června 2021

Podzimní prázdniny:                         29. 10. a 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny:                           23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Pololetní prázdniny:                          29. ledna 2021

Jarní prázdniny:                                1. 3. - 7. 3. 2021     

Velikonoční prázdniny:                      1. dubna 2021 

Hlavní prázdniny:                              1. 7. 2021 - 31. 8. 2021

 

 

Jsme škola spolupracující s Mensou ČR.Jsme talentcentrem Síťě podpory nadání.
Nejbližší události

Datum Akce
26.01.2021 Pedagogická rada
28.01.2021 Konec prvního pololetí
29.01.2021 Pololetní prázdniny
01.03.2021 - 07.03.2021 Jarní prázdniny
08.03.2021 Mezinárodní den žen
28.03.2021 Den učitelů
01.04.2021 Velikonoční prázdniny

Kalendář

Leden 2021
Po Út St Čt So Ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

PÁR ČÍSEL O NAŠÍ ŠKOLEZajímavá čísla

Pár fotografií z naší školyFotogalerie