ZŠ T.G. Masaryka Štětí

Registrace k zápisu do 1. ročníku

Registraci k zápisu najdete zde: Zápis 2021.Těšíme se na budoucí prvňáčky a děkujeme za důvěru. V souvislosti s aktuální situací bude probíhat zápis pouze elektronickou formou. Opatrujte se a lepší zítřky nám všem. souborCo prvňáčkům nabízímesouborKritéria pro přijetí

Informace k provozu školy od 8.1.2021

Vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Od 8. 3. 2021 do 21. 3. 2021 bude probíhat výuka všech žáků distančním způsobem. Jsou povoleny osobní konzultace  ve škole – jeden žák na jednoho pedagoga (doučování, vzdělávání žáků, kteří mají jako podpůrné opatření doporučeného asistenta pedagoga). Distanční vzdělávání na naší škole probíhá v souladu se zpracovaným manuálem: souborManuál distančního vzdělávání

Online rozvrhy tříd včetně odkazů na Google Meet (chráněno hesly, která jste obdrželi ŠOL):

soubor1. ročník     soubor2. ročník     soubor3. ročník    soubor4. ročník   soubor5. ročník

soubor6. ročník      soubor7. ročník     soubor8. ročník     soubor9. ročník

Čerpání ošetřovného při uzavření škol

Informace o ošetřovném zde: OŠETŘOVNÉ. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Ochrana dýchacích cest ve škole

Povinností všech žáků i pedagogů je mít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) při pobytu ve škole (nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR). Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (neplatí pro štít). Školní družina pojede v režimu zachování homogenity třídy. Vstup třetích osob (mimo žáky či zaměstnance) v době provozu školy – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Děkujeme za dosavadní spolupráci a podporu. V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (č. j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN vydaným dne 22. 2. 2021, s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání platí:

Všem osobám (i žákům) se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je: respirátor (FFP2) nebo zdravotnická rouška, které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorách školy a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Do 28. 2. 2021 lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i stávající ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének. Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu (potřeba lékařského posudku), 
  • strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin, pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že se sedí u stolu.

Stali jsme se fakultní školou

Máme velkou radost - kolegium děkana Pedagogické fakulty UJEP dne 15. 2. 2021 odsouhlasilo udělení statutu Fakultní škola naší škole. Získáním tohoto statutu jsme se stali partnerem Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně při zajištění kvalitního vzdělávání studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, i při realizaci projektů celoživotního vzdělávání pedagogů, vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků z praxe.  Naši pedagogové tímto partnerstvím získávají nadstandardní přístup k informacím a ke vzdělávacím programům realizovaným fakultou, stávají se partnery kateder, center a výzkumných a pracovních týmů podílejících se na přípravě budoucích učitelů, vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků a na řešení problémů v oblastech pedagogického výzkumu. Fakulta nám pro naše záměry může poskytnout své materiální vybavení, spolupráce nám umožní získávat ty nejlepší absolventy fakulty pro výuku v naší škole. Zároveň jsme rádi, že jsme vyhověli náročným kritériím, kterými je statut fakultní školy podmíněn. 

Aplikace pro přípravu na přijímačky

Aplikace České školní inspekce InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací zkoušky. Žáci 9. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. Testy z matematiky a českého jazyka budou k dispozici od 1. 2. 2021. Více informací naleznete na příprava na přijímačky.

Jsme členem DigiKoalice

Naše škola se aktuálně stala členem DigiKoalice (České národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa), která chce přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, zvýšení digitálních dovedností občanů ČR, zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky DigiKoalice

Organizace školního roku 2020/2021

Začátek školního vyučování:             1. září 2020

Ukončení 1. pololetí:                         28. ledna 2021

Konec školního vyučování:               30. června 2021

Podzimní prázdniny:                         29. 10. a 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny:                           23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Pololetní prázdniny:                          29. ledna 2021

Jarní prázdniny:                                1. 3. - 7. 3. 2021     

Velikonoční prázdniny:                      1. dubna 2021 

Hlavní prázdniny:                              1. 7. 2021 - 31. 8. 2021

 

 
Jsme škola spolupracující s Mensou ČR.Jsme talentcentrem Síťě podpory nadání.
Naše škola je členem DigiKoalice.


Nejbližší události

Datum Akce
28.03.2021 Den učitelů
01.04.2021 Velikonoční prázdniny
02.04.2021 Velký pátek
05.04.2021 Velikonoční pondělí
20.04.2021 Pedagogická rada
22.04.2021 Třídní schůzky
01.05.2021 Svátek práce

Kalendář

Březen 2021
Po Út St Čt So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

PÁR ČÍSEL O NAŠÍ ŠKOLEZajímavá čísla

Pár fotografií z naší školyFotogalerie