ZŠ T.G. Masaryka Štětí

Návštěva knihovny

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti navštívili naši páťáci pátek 9. 11. městskou knihovnu, kde besedovali na téma pohádky. Paní knihovnice seznámila děti se znaky pohádek, s pohádkovými čísly i bytostmi. Dále si povídali o nejznámějších spisovatelích, kteří pohádky psali. V popletené pohádce měly děti určit, kolik známých pohádek se v příběhu objevilo. Pak se celá třída rozdělila na dvě skupiny a hledaly se dvojice podle pohádkových postav. Na závěr si mohly děti prohlédnout knihy, které jsou k dispozici v knihovně.
Dětem se v knihovně líbilo a věříme, že se z nich stanou pravidelní čtenáři. Na jaro je naplánovaná další beseda, tentokrát to bude dobrodružná literatura. Více fotografií na fcb profil školy.

Výročí 100 let vzniku ČR

Naši žáci 1. stupně se vrátili zpátky v čase k 100. výročí vzniku Československa v areálu Zahrady Čech v Litoměřicích. Měli tak jedinečnou příležitost si řadu historických událostí připomenout a dokázat si představit, jak se v dobách našich pradědečků a prababiček doopravdy žilo. Mohli se zde setkat přímo s „panem prezidentem T. G. Masarykem“, který právě podepisoval dekret o nezávislosti Československa. Fotografovali se s dalšími historickými osobnostmi – E. Benešem a M. R. Štefánikem.
Zajímavé bylo srovnání života chudší a bohatší rodiny. Sportovně nadané děti si zacvičily s „pravým Sokolem“ na nářadí. Focení v dobových kostýmech zaujalo především dívky. 
Dětem se program velmi líbil. Zajímavým způsobem jim připomněl jednu z nejvýznamnějších událostí našich dějin, na kterou můžeme být právem hrdi. Více fotografií na fcb profil školy.

 

Stali jsme se EKOŠKOLOU