ZŠ T.G. Masaryka Štětí

Přání

 

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vyhlášeno na dny 29. 6. a 30. 6. 2020 ředitelské volno. Závěrečné vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude žákům vydáno ve dnech 23. až 26. 6. 2020 v souladu s aktuálně platnými hygienickými opatřeními. O konkrétní organizaci budou informovat třídní učitelky elektronickým systémem Škola OnLine. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí

Dne 27.4. 2020 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Vyhláška k dispozici souborVyhláška 211/2020
Žáci budou hodnoceni známkou a hodnocení bude vycházet:
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žáci řádně docházeli do školy (do 10.3.2020),
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku (např. snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů; samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky; zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku)
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 se nebude započítávat do bodového hodnocení při přijímacím řízení na střední školy či víceletá gymnázia. O organizaci předávání vysvědčení a odevzdání učebnic budete včas informováni, čekáme na aktuální pokyny z MŠMT. 

Otevření školy

Dne 11. 5. 2020 mohou nastoupit žáci 9. ročníku, od 25. 5. 2020 žáci 1. stupně a od 8. 6. žáci 2. stupně.
Obsahem vzdělávání žáků 9. ročníku bude příprava na přijímací zkoušky (matematika, český jazyk), vzdělávání na 1. stupni bude probíhat i v dalších předmětech (informace podají třídní učitelky), vzdělávání na 2. stupni bude probíhat formou třídních setkání.
Zákonní zástupci musí před vstupem žáka podepsat čestné prohlášení (
souborČestné prohlášení), které odevzdá žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku čestného prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole v době od 8.00 do 12.00 hodin nebo po dohodě. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Přihlášené žáky v případě absence omlouvají zákonní zástupci třídním učitelům prostřednictvím Škola OnLine. Ukončení docházky do školy je v kompetenci zákonného zástupce žáka (po složení jednotné přijímací zkoušky, na konci školního roku, atd.). V případě ukončení docházky před koncem školního roku 30. 6. 2020 sdělí tuto informaci zákonní zástupci třídnímu učiteli. 
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
V souvislosti s otevřením škol vydalo MŠMT dokument, kterým je třeba se řídit souborManuál ZŠ.
 

Rady rodičům k domácí výuce

• PLÁNUJME. Vytvořme si s dětmi denní plán, aby věděly, kdy je čas na učení a kdy na zábavu. I my máme svůj denní režim a různé povinnosti. Pokusme se najít řešení přijatelné pro obě strany.
• POMÁHEJME SI. Nemusíme vše zvládat sami. Třeba máme ve svém okolí někoho, kdo je fanda do fyziky, chemie atp. Navíc na internetu existuje řada instruktážních videí, online procvičování.
• PORAĎME SE. Neváhejme své pochybnosti konzultovat s učiteli. Všichni v této složité době dělají maximum, zkoušejí cesty, možnosti.
• PŘÍKLADY TÁHNOU. Uvědomujte si, že naše děti získávají důležité kompetence i jen samotným pobytem v karanténě – empatie, spolupráce, podnikavost, kritické myšlení. To vše se jim v budoucnu bude hodit.
• OBRAŤME ROLE. Motivujme děti, aby se staly našimi učiteli. Pojměme tento čas jako výzvu k osvojení něčeho nového, k zopakování něčeho zapomenutého.
• TRÉNUJME SAMOSTATNOST. Zapojme děti více do chodu domácnosti a podpořme tak jejich samostatnost. Uvařme společně jídlo, opravme skříňku, naplánujme nákup.
• ODPOČÍVEJME. Během dne si každý najděme chvilku jen pro sebe. Na konci každého dne si společně udělejme čas, abychom si zhodnotili den a za něco se pochválili.

Přejeme všem pevné nervy a zdraví!

Uzavření školy

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje v souladu s  § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 uzavření základních škol s platností od 11. 3. 2020 na dobu neurčitou. Každý pracovní den vám bude k dispozici zaměstnanec školy od 12 do 16 hodin. Výuka bude probíhat formou e-learningu. Učitelé budou se žáky komunikovat online každý pracovní den, bude probíhat opakování, zadávání úkolů, hodnocení žákovské práce a pokračování ve výuce. Tiskopis žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy souborTiskopis žádosti – ve škole vám ho potvrdíme nebo si ho ve škole vyzvedněte již potvrzený. Díky za spolupráci G. Hrušková. 

Podpora pro rodiče

Pro rodiče, kteří by rádi pomohli svým dětem s angličtinou při domácí přípravě, ale anglicky neumí, máme připravenu podporu. Jedná se o překladová cvičení podle učebnic řady Project (na naší škole využívá tyto učebnice 5., 6., 7., 8. a 9. ročník). Cvičení jsou založena na gramatice a slovní zásobě konkrétních lekcí a určitě pomohou při domácí přípravě žáků. Na rozdíl od učebnice, která je psaná jen anglicky, zde najdete překladová cvičení, jak formou procvičování, tak testování, i formou hry. Velmi děkujeme Mgr. Malvíně Buclové za zpracování této podpory anglického jazyka. Vše najdete na odkaze Cvičení podle učebnic Project


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Školní rok 2019/2020 bude probíhat následujícím způsobem (dle č. j. MSMT-2939/2018-3 ze dne 19. února 2018): 

Začátek školního roku - pondělí 2. 9. 2019

Konec prvního pololetí - čtvrtek 30. 1. 2020

Konec školního roku - úterý 30. 6. 2020

Prázdniny

Podzimní prázdniny - úterý 29. – středa 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny - pondělí 23. 12. 2019 – pátek 3. 1. 2020 

Pololetní prázdniny - pátek 31. 1. 2020

Jarní prázdniny - 24. – 28. 2. 2020

Velikonoční prázdniny - čtvrtek 9. 4. 2020

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020. 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020. 

 

 

Jsme škola spolupracující s Mensou ČR.Jsme talentcentrem Síťě podpory nadání.
Novinky z naší školyAktuality

Nejbližší události

Datum Akce

Kalendář

Červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

PÁR ČÍSEL O NAŠÍ ŠKOLEZajímavá čísla

Pár fotografií z naší školyFotogalerie