ZŠ T.G. Masaryka Štětí

Sobotní závodní den na naší škole

V sobotu dne 11. 11. proběhly na naší škole pohybové závody Dětí na startu. Jsme přihlášeni do celorepublikového projektu všeobecné přípravy dětí mladšího školního věku, zaměřeného na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Sportovní disciplíny byly celkem čtyři: překážková atleticko-gymnastická dráha, hod medicinbalem, skoky přes lano a „vzdušná dráha“. Aby se malí závodníčci zabavili v každém okamžiku celého dopoledne, připravili jsme pro ně odpočinková, tvořivá, herní a zábavná stanoviště. 
Děti podávaly skvělé výkony, zvládly pohybové závody na jedničku. Je poznat, že ve škole vytváříme pozitivní vztah dětí ke sportu. Nabídka sportovních aktivit je opravdu široká. Naši žáci všechny nabídky využívají na maximum, jsou aktivní a nadšení. 

Další fografie a videa na našem fcb profilu.

 

Páťáci a šesťáci v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského

Dne 10.11. se páťáci a šesťáci naší školy vydali na poučnou cestu historií vzdělávání v českých zemích. Navštívili totiž interaktivní expozici v muzeu pedagogiky v Praze. V jedné části výstavy jsme dostali jedinečnou příležitost zasednout do školních lavic prvorepublikové třídy a třídy socialistické. Velkým zážitkem bylo osahání tehdejších učebnic a pomůcek. Následovalo pak několik místností nabitých exempláři dobových pomůcek, obrazů, textů a dalších artefaktů, které jsme si prohlédli a vyzkoušeli, přitom plnili úkoly v pracovních sešitech. Po úspěšném prozkoumání celé historie výuky od vzniku písma až po novodobé dějiny jsme se přesunuli do prezentačního sálu, kde nám milá paní lektorka představila život a dílo Jana Amose Komenského opět trochu jiným způsobem, než jsme zažili ve školních hodinách vlastivědy a dějepisu. Náplní této ukázky byla různá videa, skupinové aktivity typu skládání obrazů, psaní deníku Komenského a další. Chvíle v muzeu jsme si náramně užili a navíc jsme se celé dopoledne řídili Komenského myšlenkou Pojď sem, dítě, a uč se moudrým býti. Završením byl pak skvělý oběd.

Více fografií na Výlety a exkurze