ZŠ T.G. Masaryka Štětí

Výuka od 17. 5. 2021

Od pondělí 17. 5. nastupují na prezenční výuku všichni žáci 1. stupně (ruší se rotační výuka) – aktuální rozvrhy najdete ve Škole OnLine. Školní družina a školní klub budou fungovat v běžném režimu (tedy i kroužky), ruší se homogenita skupin. Žáci druhého stupně pokračují v rotačním modelu.

Online rozvrhy tříd včetně odkazů na Google Meet (chráněno hesly, která jste obdrželi ŠOL):

soubor6. ročník     soubor7. ročník     soubor8. ročník    soubor9. ročník  

Ve škole je potřeba používat chirurgickou roušku nebo respirátor (FFP2). První den prezenční výuky ve škole proběhne na 2. stupni adaptace žáků s třídními učitelkami a výuka bude ukončena v 11.40 hodin. Se všemi vyučujícími jsme domluveni, že nebudeme žáky hned v prvním týdnu zkoušek, psát písemné práce nebo testy. Budeme mapovat, jak na tom žáci jsou, co je potřeba dovysvětlit, procvičit, zopakovat. 

Odpovědi k testování žáků najdete zde: TestováníPřehledný letáček k testování souborLeták testování.

Výsledky zápisu do 1. ročníků

Velmi děkujeme za důvěru, kterou věříme, že nezklameme.Výsledky jsou v anonymizované formě, orientujte se dle registračního čísla, které Vám bylo přidělenosouborZápis

Ochrana dýchacích cest ve škole

Všem osobám (i žákům) se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je: respirátor (FFP2) nebo zdravotnická rouška, které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorách školy a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu (potřeba lékařského posudku), 
  • strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin, pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že se sedí u stolu.

 

Úspěchy našich žáků v okresním kole olympiády v anglickém jazyce

I v době zavřených škol žáci nezahálí. Velmi gratulujeme našemu Dominikovi z devátého ročníku za skvělé druhé místo  a Kateřině ze sedmého ročníku za 1. místov okresním kole olympiády v anglickém jazyce. Skvělá práce, děkujeme za reprezentaci školy. souborDominik AJsouborKáťa AJ

Stali jsme se fakultní školou

Máme velkou radost - kolegium děkana Pedagogické fakulty UJEP dne 15. 2. 2021 odsouhlasilo udělení statutu Fakultní škola naší škole. Získáním tohoto statutu jsme se stali partnerem Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně při zajištění kvalitního vzdělávání studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, i při realizaci projektů celoživotního vzdělávání pedagogů, vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků z praxe.  Naši pedagogové tímto partnerstvím získávají nadstandardní přístup k informacím a ke vzdělávacím programům realizovaným fakultou, stávají se partnery kateder, center a výzkumných a pracovních týmů podílejících se na přípravě budoucích učitelů, vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků a na řešení problémů v oblastech pedagogického výzkumu. Fakulta nám pro naše záměry může poskytnout své materiální vybavení, spolupráce nám umožní získávat ty nejlepší absolventy fakulty pro výuku v naší škole. Zároveň jsme rádi, že jsme vyhověli náročným kritériím, kterými je statut fakultní školy podmíněn. 

Organizace školního roku 2020/2021

Začátek školního vyučování:             1. září 2020

Ukončení 1. pololetí:                         28. ledna 2021

Konec školního vyučování:               30. června 2021

Podzimní prázdniny:                         29. 10. a 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny:                           23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Pololetní prázdniny:                          29. ledna 2021

Jarní prázdniny:                                1. 3. - 7. 3. 2021     

Velikonoční prázdniny:                      1. dubna 2021 

Hlavní prázdniny:                              1. 7. 2021 - 31. 8. 2021

 

 
Jsme škola spolupracující s Mensou ČR.Jsme talentcentrem Síťě podpory nadání.


Naše škola je členem DigiKoalice.Nejbližší události

Datum Akce
01.06.2021 Mezinárodní den dětí
24.06.2021 Pedagogická rada
30.06.2021 Konec druhého pololetí
01.07.2021 - 31.08.2021 Hlavní prázdniny

Kalendář

Březen 2021
Po Út St Čt So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

PÁR ČÍSEL O NAŠÍ ŠKOLEZajímavá čísla

Pár fotografií z naší školyFotogalerie