ZŠ T.G. Masaryka Štětí

EKOŠKOLA

PROGRAM EKOŠKOLA, DO KTERÉHO JE NAŠE ŠKOLA ZAPOJENA, JE URČEN MATEŘSKÝM, ZÁKLADNÍM A STŘEDNÍM ŠKOLÁM. EKOŠKOLY SNIŽUJÍ SVŮJ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A TAKÉ ZPŘÍJEMŇUJÍ SVÉ PROSTŘEDÍ PRO ŽÁKY I ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

Kampaň obyčejného hrdinství

Náš Ekotým by vás rád seznámili s výzvou Ekoškoly, do které jsme se také přihlásili – „Kampaň obyčejného hrdinství“. Tato kampaň chce pomoci zlepšit život kolem nás. V našem městě bude probíhat v týdnu od 3. do 9. května letošního roku. Můžeme se zapojit všichni, každý podle svých možností. Účastníkům akce nabízí aktivity a návody, jak pomoci sobě a svému okolí k šetrnějšímu přístupu a pohledu na životní prostředí. Budeme velice rádi, pokud se seznámíte s naší iniciativou a společně alespoň o kousek zlepšíme život kolem nás. Každý účastník si může stáhnout deníček ke sledování úspěchů, jeden deník může použít i více lidí. Odkaz pro stažení deníku: souborDeník. Po vyplnění prosím o zaslání na emailovou adresu: zuzana.drozova@stgm-steti.cz. Další informace k této akci naleznete zde: souborLetáksouborinformace.

Ekotým

Program Ekoškola nám přináší možnosti, jak se zapojit do řešení skutečných problémů a prožít radost z výsledků své práce. Životní prostředí se dotýká nás všech, proto jsme za něj všichni zodpovědní. Budeme se snažit společně o něj pečovat, zlepšovat ho a ovlivňovat nejen mladou generaci.

Zpravodaj Ekotýmu

Naše škola je zapojena do programu Ekoškola. Tento program se snaží zapojovat co nejvíce žáků, učitelů, rodičů i širší veřejnosti do zlepšování životního prostředí a povědomí o udržitelném rozvoji.  Ekoškola ukazuje, které počínání je zodpovědné a šetrnější k životnímu prostředí.  Také chceme pomáhat, a proto jsme se rozhodli zapojit do tohoto programu. Zaměřili jsme se na téma odpady a klima školy. Již se nám podařilo mnoho změn k lepšímu. Třídíme odpad přímo ve třídách, na chodbách máme odpočinkové sedací lavice a hry pro aktivní využití přestávek. Na školní zahradě jsme obnovili vinici s regionálními odrůdami vinné révy, na podzim se nám podařilo na školním pozemku vysadit ovocný sad. Také jsme zrekultivovali záhony u vchodů do školy.  Máme ještě mnoho nápadů, které bychom rádi s pomocí všech realizovali. Jaké nápady to jsou, přijďte se podívat na naši nástěnku v hale školy.