ZŠ T.G. Masaryka Štětí

Zájmová činnost

Školní družina, Školní klub, Kroužky

Zájmová činnost


V naší škole je zájmové vzdělávání realizováno školní družinou a školním klubem. Je uskutečňováno v souladu s vyhláškou o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb. zejména těmito formami:

  • příležitostnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,
  • pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,
  • individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání,
  • využitím otevřené nabídky spontánních činností,
  • družina umožňuje účastníkům přihlášeným k pravidelné denní docházce i odpočinkové činnosti.

 

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné denní docházky, pravidelné docházky nebo nepravidelné a příležitostné docházky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy přihlášené k pravidelné denní docházce. Podmínkou pro přijetí uchazeče k činnosti družiny je písemná přihláška. Součásti přihlášky je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. 

Činnost školního klubu je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy nebo pro žáky, prvního stupně, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny. Podmínkou pro přijetí uchazeče k činnosti klubu je písemná přihláška.

 

Výše úplaty za zájmové vzdělávání

Roční výše úplaty je stanovena následovně:

Roční výše úplaty za školní družinu je stanovena na 1 500 Kč na účastníka (150 Kč na měsíc). Část úplaty ve výši 600 Kč na období od 1. 9. do 31. 12. daného roku je splatná do 15. 9. daného roku, druhou část na období od 1. 1. do 30. 6. daného roku ve výši 900 Kč zaplatíte do 15. 2. daného roku. Pokud poplatky v daných termínech neuhradíte, bude Vaše dítě ze školní družiny vyloučeno. Platba v hotovosti u vychovatelek školní družiny.

Roční výše úplaty za školní klub je stanovena ve výši 400 Kč na školní rok (zaplatíte do 15. 9. daného roku). Pokud do 15. 9. poplatek neuhradíte, nebude Vaše dítě do školního klubu přijato. Platbu uhraďte v hotovosti v kanceláři u zástupkyně ředitelky školy.

Kalendář akcí

Červen 2022
Po Út St Čt So Ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30