ZŠ T.G. Masaryka Štětí

Zájmová činnost

Školní družina, Školní klub, Kroužky

Školní klub


Co děláme ve školním klubu

Výtvarný kroužek 

Co jsme kreslili? Magické obrázky suchým pastelem. Moc se povedly. Další týden jsme byli akční a vydali se kreslit uhlem a rudkou k Labi.

Kombinovali jsme dvě techniky – kresbu a frotáž.Cestou jsme měli v plánu nasbírat na další práce nějaké přírodniny, ale nějak jsme nestíhali. Přinesli jsme jen kaštany a šištice z platanu.