ZŠ T.G. Masaryka Štětí

Zájmová činnost

Školní družina, Školní klub, Kroužky

Školní družina v akci


 

Už jsme navštívili všechna větší městská hřiště. Na každém hřišti rozvíjíme různé dovednosti a schopnosti (překonáváme strach, rozvíjíme sílu, obratnost, odvahu). Cestou poznáváme jména ulic, ukazujeme si, kde bydlíme, jaké ulice jsou okolo školy. Nezapomínáme na BESIP a přírodu kolem nás. A co je hlavní? Všichni se hýbeme, běháme a máme z toho velkou radost.

Pobýváme v dolní a horní družině s rukodělnou dílnou. Horní jsme si zařídili pro pohybové aktivity – stolní tenis, X box, místo na tancování. Samozřejmě i pro zábavu, stolní fotbálek, počítačový koutek, koutek pro dívky (kuchyňka). Střídáme dle potřeby dětí zájmovou, rekreační a odpočinkovou činnost.