ZŠ T.G. Masaryka Štětí

Výuka od 12. 4. 2021

Online rozvrhy tříd včetně odkazů na Google Meet (chráněno hesly, která jste obdrželi ŠOL):

soubor1. ročník     soubor2. ročník     soubor3. ročník    soubor4. ročník   soubor5. ročník

soubor6. ročník     soubor7. ročník     soubor8. ročník    soubor9. ročník  

Vážení rodiče, milí žáci, od 12. 4. 2021 nastane návrat žáků 1. stupně v rotačním systému. Do školy bude v týdnu od 12.4. prezenčně chodit 1. ročník, 4. ročník a 5. ročník. Ročníky 2. a 3. budou pokračovat v distančním vzdělávání a do školy přijdou v následujícím týdnu, tedy od 19. 4. (distančně se v tomto týdnu budou vzdělávat ročníky 1., 4. a 5.). Takto budou tyto dvě skupiny rotovat a stířdat se. Rozvrhy pro distanční výuku najdete od pondělí 12. 4. v aktualizované formě zde na webových stránkách. Hesla do rozvrhů zůstávají stejná, zároveň Vám rozvrhy zašlou třídní učitelky Vašich dětí v ŠOL. Rozvrh pro prezenční formu najdete klasicky na Škola OnLine. Odpovědi k testování žáků najdete zde: Testování žáků. Přehledný letáček k testování souborLeták testování.

Žáci 2. stupně se nadále vzdělávají ditančním způsobem. Jsou umožněny skupinové konzultace pro 9. ročník jako příprava k přijímacím zkouškám (nabízeno ve Škola OnLine). Distanční vzdělávání na naší škole probíhá v souladu se zpracovaným manuálem: souborManuál distančního vzdělávání

Zábavná virtuální prohlídka naší školy

Vítejte ve virtuální prohlídce naší školy, která je spojena s plněním úkolů – virtuální prohlídka. Užijte si to.

Registrace k zápisu do 1. ročníku

Registraci k zápisu najdete zde: Zápis 2021.Těšíme se na budoucí prvňáčky a děkujeme za důvěru. V souvislosti s aktuální situací bude probíhat zápis pouze elektronickou formou. Až to situace umožní, proběhne setkání paní učitelky Lenky Cílkové s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Opatrujte se a lepší zítřky nám všem. souborCo prvňáčkům nabízímesouborKritéria pro přijetí

 

Ochrana dýchacích cest ve škole

Povinností všech žáků i pedagogů je mít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) při pobytu ve škole (nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR). Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (neplatí pro štít). Školní družina pojede v režimu zachování homogenity třídy. Vstup třetích osob (mimo žáky či zaměstnance) v době provozu školy – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Děkujeme za dosavadní spolupráci a podporu. V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (č. j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN vydaným dne 22. 2. 2021, s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání platí:

Všem osobám (i žákům) se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je: respirátor (FFP2) nebo zdravotnická rouška, které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorách školy a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Do 28. 2. 2021 lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i stávající ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének. Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu (potřeba lékařského posudku), 
  • strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin, pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že se sedí u stolu.

Čerpání ošetřovného při uzavření škol

Informace o ošetřovném zde: OŠETŘOVNÉ. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Úspěchy našich žáků v okresním kole olympiády v anglickém jazyce

I v době zavřených škol žáci nezahálí. Velmi gratulujeme našemu Dominikovi z devátého ročníku za skvělé druhé místo  a Kateřině ze sedmého ročníku za 1. místov okresním kole olympiády v anglickém jazyce. Skvělá práce, děkujeme za reprezentaci školy. souborDominik AJsouborKáťa AJ

Stali jsme se fakultní školou

Máme velkou radost - kolegium děkana Pedagogické fakulty UJEP dne 15. 2. 2021 odsouhlasilo udělení statutu Fakultní škola naší škole. Získáním tohoto statutu jsme se stali partnerem Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně při zajištění kvalitního vzdělávání studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, i při realizaci projektů celoživotního vzdělávání pedagogů, vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků z praxe.  Naši pedagogové tímto partnerstvím získávají nadstandardní přístup k informacím a ke vzdělávacím programům realizovaným fakultou, stávají se partnery kateder, center a výzkumných a pracovních týmů podílejících se na přípravě budoucích učitelů, vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků a na řešení problémů v oblastech pedagogického výzkumu. Fakulta nám pro naše záměry může poskytnout své materiální vybavení, spolupráce nám umožní získávat ty nejlepší absolventy fakulty pro výuku v naší škole. Zároveň jsme rádi, že jsme vyhověli náročným kritériím, kterými je statut fakultní školy podmíněn. 

Aplikace pro přípravu na přijímačky

Aplikace České školní inspekce InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací zkoušky. Žáci 9. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. Testy z matematiky a českého jazyka budou k dispozici od 1. 2. 2021. Více informací naleznete na příprava na přijímačky.

Jsme členem DigiKoalice

Naše škola se aktuálně stala členem DigiKoalice (České národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa), která chce přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, zvýšení digitálních dovedností občanů ČR, zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky DigiKoalice

Organizace školního roku 2020/2021

Začátek školního vyučování:             1. září 2020

Ukončení 1. pololetí:                         28. ledna 2021

Konec školního vyučování:               30. června 2021

Podzimní prázdniny:                         29. 10. a 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny:                           23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Pololetní prázdniny:                          29. ledna 2021

Jarní prázdniny:                                1. 3. - 7. 3. 2021     

Velikonoční prázdniny:                      1. dubna 2021 

Hlavní prázdniny:                              1. 7. 2021 - 31. 8. 2021

 

 
Jsme škola spolupracující s Mensou ČR.Jsme talentcentrem Síťě podpory nadání.
Naše škola je členem DigiKoalice.


Nejbližší události

Datum Akce
01.05.2021 Svátek práce
08.05.2021 Den vítězství
09.05.2021 Den matek
01.06.2021 Mezinárodní den dětí
24.06.2021 Pedagogická rada
30.06.2021 Konec druhého pololetí
01.07.2021 - 31.08.2021 Hlavní prázdniny

Kalendář

Únor 2021
Po Út St Čt So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

PÁR ČÍSEL O NAŠÍ ŠKOLEZajímavá čísla

Pár fotografií z naší školyFotogalerie