ZŠ T.G. Masaryka Štětí

Výsledky dotazníkového šetření

Naši žáci 2. stupně, učitelé a rodiče žáků 1. až 6. ročníku se účastnili dotazníkového šetření k distančnímu vzdělávání. Je to pro nás důležitá zpětná vazba a děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Výsledky předkládáme zde: souborVýsledky dotazníků

Ošetřovné dětí do 10 let

Pro ošetřovné s ohledem na uzavření škol není k dispozici žádný aktuální formulář, ten teprve vytváří MPSV. Jak bude moci rodič čerpat OČR v týdnu od 26. 10. do 1. 11. 2020 naleznete zde: OČR info

Distanční vzdělávání

Z nařízení Vlády ČR přechází oba stupně základního vzdělávání na distanční výuku od 14. 10. do 23. 10. 2020. Výuka bude probíhat dle vypracovaného manuálu školy souborManuál distančního vzdělávání. Bližší informace obdrželi zákonní zástupci a žáci elektronickým systémem Škola OnLine. 

MŠMT podle § 24 odst. 3 školského zákona opatřením č. j. MSMT-39185/2020-1 stanoví na dny 26. a 27. 10. 2020 volné dny. Pro žáky to znamená prodloužení podzimních prázdnin od 26. do 30. 10.

 

Provoz školy s ohledem na COVID - 19

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že účinnou metodou, jak zastavit šíření nákazy, je důsledné dodržování hygienických návyků a preventivních opatření. Omezte proto na minimum svoji přítomnost ve škole, v případě nutnosti se vždy PŘEDEM objednejte telefonicky (731 418 225). Do školy vstupujte pouze hlavním vchodem, kde se ohlásíte a dle pokynů zapíšete do knihy návštěv. Osoby s příznaky respiračního onemocnění nemohou být do školy vpuštěny. Škola zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby apod. V případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zvýšení teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu či celková slabost) neposílejte své dítě do školy, informujte ošetřujícího lékaře. Žák, který se dostavil do školy a vykazuje i jeden z příznaků, musí být z výuky vyloučen a odveden ze školy zákonným zástupcem. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod. Roušky – ve společných prostorách školy je povinnost nosit roušky. Povinnost nošení roušek i během výuky je u žáků 2. stupně a jejich vyučujících. U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. Ve školním roce 2020/2021 chceme nastavit výuku a další aktivity pokud možno v normálním režimu. Samozřejmě budeme akceptovat aktuálně platnou legislativu. V příloze naleznete manuál pro školy vydaný MŠMT pro školní rok 20220/2021. 

souborManuál MŠMT z 18. 8. 2020

souborManuál MŠMT – aktualizovaný z 24. 8. 2020

Organizace školního roku 2020/2021

 • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. 
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. 
 • Konec prvního pololetí - čtvrtek 28. ledna 2021.
 • Konec školního roku - středa 30. června 2021. 

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny - čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 2020
 • Vánoční prázdniny - středa 23. 12. 2020 – neděle 3. 1. 2021. Vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021.
 • Pololetní prázdniny - pátek 29. 1. 2021
 • Jarní prázdniny - 1. 3. – 7. 3. 2021
 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 1. 4. 2021
 • Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. 
 • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021. 

 

Podpora pro rodiče

Pro rodiče, kteří by rádi pomohli svým dětem s angličtinou při domácí přípravě, ale anglicky neumí, máme připravenu podporu. Jedná se o překladová cvičení podle učebnic řady Project (na naší škole využívá tyto učebnice 5., 6., 7., 8. a 9. ročník). Cvičení jsou založena na gramatice a slovní zásobě konkrétních lekcí a určitě pomohou při domácí přípravě žáků. Na rozdíl od učebnice, která je psaná jen anglicky, zde najdete překladová cvičení, jak formou procvičování, tak testování, i formou hry. Velmi děkujeme Mgr. Malvíně Buclové za zpracování této podpory anglického jazyka. Vše najdete na odkaze Cvičení podle učebnic Project

 

 

 

Jsme škola spolupracující s Mensou ČR.Jsme talentcentrem Síťě podpory nadání.
Nejbližší události

Datum Akce
28.10.2020 Den vzniku samostatného Československa
29.10.2020 - 30.10.2020 Podzimní prázdniny
10.11.2020 - 30.10.2020 Pedagogická rada
12.11.2020 - 30.10.2020 Třídní schůzky
17.11.2020 - 30.10.2020 Den boje za svobodu a demokracii
10.12.2020 - 30.10.2020 Den lidských práv
23.12.2020 - 03.01.2021 Vánoční prázdniny

Kalendář

Listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

PÁR ČÍSEL O NAŠÍ ŠKOLEZajímavá čísla

Pár fotografií z naší školyFotogalerie