ZŠ T.G. Masaryka Štětí

Návrat žáků 30. 11. 2020

Návrat prezenčního vzdělávání pro základní školy je plánován na 30. 11. Od tohoto data bude pravidelná prezenční výuka pro 1. stupeň a žáky 9. ročníku ve standardním režimu a podle rozvrhu, který platil před uzavřením škol. Žáci 6., 7. a 8. ročníku budou mít tzv. rotační režim. To znamená - 30. 11. nastoupí na prezenční vzdělávání žáci 6. ročníku a ročníky 7 a 8 budou pokračovat v distančním vzdělávání. Následující týden (tedy od 7. 12.) bude prezenční výuka pro 7. a 8. ročník a distančně se bude vzdělávat 6. ročník. Rozvrhy pro prezenční výuku budou stejné jako před uzavřením škol. Rozvrhy pro distanční vzdělávání pro 6., 7. a 8. ročník zde budou aktualizovány v pátek 27. 11. Povinností všech žáků i pedagogů je mít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) při pobytu ve škole (nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR). Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (neplatí pro štít). Školní družina pojede ve standardním režimu, bude akceptována homogenita skupin zapojením asistentek pedagoga. Vstup třetích osob (mimo žáky či zaměstnance) v době provozu školy – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Děkujeme za dosavadní spolupráci a podporu.

Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávávní na naší škole probíhá v souladu se zpracovaným manuálem: Manuál distančního vzdělávání

Aktuální online rozvrhy tříd

Třetí ročník soubor3       Čtvrtý ročník soubor4     Pátý ročník soubor5       

Šestý ročník soubor6      Sedmý ročník soubor7     Osmý ročník soubor8     Devátý ročník soubor9

Výsledky dotazníkového šetření

Naši žáci 2. stupně, učitelé a rodiče žáků 1. až 6. ročníku se účastnili dotazníkového šetření k distančnímu vzdělávání. Je to pro nás důležitá zpětná vazba a děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Výsledky předkládáme zde: 

souborVýsledky dotazníků

Čerpání ošetřovného při uzavření škol

Nový formulář žádosti o ošetřovné je k dispozici na ePortálu ČSSZ. Žádat o ošetřovné bude jednodušší! Rodičům stačí vyplnit jediný formulář. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář. Podrobné informace včetně návodu na vyplnění najdete na webu: ČSSZ

  • Ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.
  • Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále!!! Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači.
  • Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.
  • Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží.
  • Formulář žádosti při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část formulář pro rodiče

Nárok na ošetřovné v době vyhlášených prázdnin od 26.10. - 30.10. Do vyhlášených prázdnin zasahuje státní svátek. Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna. Konkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů – státní svátek, víkend, prázdniny, atd. V toto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:

  • 26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády
  • 28. 10. - ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
  • 29. 10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou
  • 31. 10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend

 

Organizace školního roku 2020/2021

Začátek školního vyučování:             1. září 2020

Ukončení 1. pololetí:                         28. ledna 2021

Konec školního vyučování:               30. června 2021

Podzimní prázdniny:                         29. 10. a 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny:                           23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Pololetní prázdniny:                          29. ledna 2021

Jarní prázdniny:                                1. 3. - 7. 3. 2021     

Velikonoční prázdniny:                      1. dubna 2021 

Hlavní prázdniny:                              1. 7. 2021 - 31. 8. 2021

 

 

Jsme škola spolupracující s Mensou ČR.Jsme talentcentrem Síťě podpory nadání.
Nejbližší události

Datum Akce
10.12.2020 Den lidských práv
23.12.2020 - 03.01.2021 Vánoční prázdniny
26.01.2021 - 03.01.2021 Pedagogická rada
28.01.2021 - 03.01.2021 Konec prvního pololetí
29.01.2021 - 03.01.2021 Pololetní prázdniny
01.03.2021 - 07.03.2021 Jarní prázdniny
08.03.2021 - 07.03.2021 Mezinárodní den žen

Kalendář

Říjen 2020
Po Út St Čt So Ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

PÁR ČÍSEL O NAŠÍ ŠKOLEZajímavá čísla

Pár fotografií z naší školyFotogalerie