ZŠ T.G. Masaryka Štětí

Školní poradenské pracoviště

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ, PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ, KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ, SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Školní poradenské pracoviště poskytuje kvalitní poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům patří iniciace aktivit vedoucích ke zkvalitnění třídního a školního klimatu, posílení pozitivních vztahů mezi všemi aktéry vzdělávání, efektivní primární prevence a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky nadané. 

Členové pracoviště:

Mgr. Lenka Cílková - výchovné poradenství, speciální pedagog
PhDr. Bc. Gabriela Hrušková, Ing. Iveta Michaličková - prevence rizikového chování
Mgr. Zuzana Brettschneiderová - kariérové poradenství

Dle výběru rozklikněte: