ZŠ T.G. Masaryka Štětí

Škola

Historie školy, Personální obsazení, Školní poradenské pracoviště, Poradny, Školská rada, Centrální jídelna

Současnost


Dovolte nám, abychom Vám představili školu, která v rámci výchovy a vzdělávání žáků klade důraz na individuální přístup, podporu nadání, morální postoje, rozvoj osobnosti a sociálních dovedností. Žáky vedeme k úctě ke kulturnímu odkazu předků a cíleně propojujeme výuku s praktickým životem. Jsme škola rodinného typu, a proto preferujeme úzkou spolupráci s rodinou, podporujeme vzájemnou komunikaci žák - učitel - rodič. Optimální naplněnost tříd umožňují kvalitní zvládnutí učiva s aktivním zapojením samotných žáků během vyučování.

Od školního roku 2017/2018 vyučujeme anglický jazyk od prvního ročníku. Do výuky zařazujeme předměty finanční gramotnosti, mediální výchovu, estickou výchovu Žákům druhého stupně nabízíme výběr volitelných předmětů, které jsou vyučovány v početně menších skupinách. Na škole pracuje dyslektická ambulantní poradna pod vedením speciální pedagožky. Ve škole má tradici i logopedická péče. 

Od školního roku 2017/2018 je naše škola přijata mezi školy spolupracující s Pedagogickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem., zároveň jsme se stali školou spolupracující s Mensou ČR a jsme zařazeni do Sitě podpory nadání. Ve školním roce 2018/2019 jsme obdrželi titul EKOŠKOLA a ve školním roce 2019/2020 titul Podnikavá škola.

Efektivní je pro naše žáky spolupráce s Technickým klubem mládeže v Litoměřicích a s VOŠ a SŠ ve Štětí. Společně pořádáme projektové dny, workshopy a další zajímavé aktivity.

Zájmové vzdělávání zabezpečuje školní družina a školní klub. Široká nabídka školních kroužků vede ke smysluplnému trávení volného času našich žáků.

Budova naší školy se nachází v klidné části města a je obklopena školní zahradou. Vzdělávání probíhá v kmenových a odborných učebnách. Pro výuku tělesné výchovy je využívána tělocvična a hřiště v areálu školy. Stravování žáků je zajištěno na ZŠ Ostrovní  (cca 300 m od školy). 

Kalendář akcí

Únor 2021
Po Út St Čt So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28