ZŠ T.G. Masaryka Štětí

Škola

Historie školy, Personální obsazení, Školní poradenské pracoviště, Poradny, Školská rada, Centrální jídelna

Historie školy


  • 5. 5. 1933 - zahájení první práce na kopání základů
  • 8. 6. 1933 - objeveny hroby skrčenců z doby bronzové
  • 18. 6. 1933 - položení základního kamene k novostavbě budovy
  • 23. 9. 1934 - škola slavnostně otevřena
  • Prvním ředitelem se stal pan Augustin Lukeš
     

25.6.1935 - Augustin Lukeš, pan učitel Štverák - 2. ročník obecné školy

V roce 1934 se zfanatizovaní henleinovci zase pokoušeli zapálit budovy nových Masarykových škol. Na podporu akce štětských soukmenovců se vydaly do Štětí houfy Němců z blízkých vesnic. Zdejším Čechům přijela zase pomoc z Mělníka, Brandýsa a Roudnice a přes Labe se přepravili obyvatelé Hněvic a Račic. Ti prý byli vyzbrojeni kosami a vidlemi jako ve středověku. Vypadalo to na pořádnou rvačku, ale zmobilizovaná státní policie včas uzavřela vstupy do města a tak k potyčkám nedošlo.

Seznam ředitelů

Od roku 1934, kdy byla škola otevřena se v jejím čele vystřídalo několik ředitelů. 

Prvním ředitelem byl v letech 1934–1938 Augustin Lukeš.
Druhým ředitelem se v roce 1945 stal Václav Míchal, který byl v čele školy do roku 1962. Byl to člověk, který sepsal první českou Kroniku města Štětí.
Třetí v pořadí ve vedení školy stála první žena – Marie Kliková. Ve funkci ředitelky školy byla v období let 1962–1966.
Čtvrtým ředitelem byl Jindřich Šlapák, který vedl školu v období let 1967–1970.
Pátým ředitelem se stal Emil Souček, který byl ve funkci ředitele v letech 1971-1973.
Šestým ředitelem byl Vladimír Kohák, který školu vedl v letech 1974-1991.
Sedmou a nejdéle sloužící ředitelkou (1991-2017) byla paní Hana Bílková.
Třetí ženou na pozici ředitelky školy se stala v roce 2017 paní Gabriela Hrušková.

Několik dobových fotografií

4. třída 1958 - třídní učitelka paní Purová

8. třída 1962 třídní učitelka paní Vyskočilová