ZŠ T.G. Masaryka Štětí

Škola

Historie školy, Personální obsazení, Školní poradenské pracoviště, Poradny, Školská rada, Centrální jídelna

Současnost


Dovolte nám, abychom Vám představili školu, která v rámci výchovy a vzdělávání žáků klade důraz na individuální přístup, podporu nadání, morální postoje, rozvoj osobnosti a sociálních dovedností. Žáky vedeme k úctě ke kulturnímu odkazu předků a cíleně propojujeme výuku s praktickým životem. 

Jsme škola rodinného typu, a proto preferujeme úzkou spolupráci s rodinou, podporujeme vzájemnou komunikaci žák - učitel - rodič. Optimální naplněnost tříd umožňují kvalitní zvládnutí učiva s aktivním zapojením samotných žáků během vyučování.

Od školního roku 2017/2018 budeme anglický jazyk vyučovat od prvního ročníku. Nově zařazujeme pro sedmý ročník povinný předmět finanční gramotnost. Žákům druhého stupně nabízíme výběr volitelných předmětů, které jsou vyučovány v početně menších skupinách. Na škole pracuje dyslektická ambulantní poradna pod vedením speciální pedagožky. Ve škole má tradici i logopedická péče. 

Od školního roku 2017/2018 je naše škola přijata mezi školy spolupracující s Pedagogickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem.

Zájmové vzdělávání zabezpečuje školní družina a školní klub. Ve školním roce 2017/2018 se prodlužuje provozní doba školní družiny do 16.30 hodin. Široká nabídka školních kroužků vede ke smysluplnému trávení volného času našich žáků. Nabízíme také pestré aktivity pro rodiče našich žáků.

Budova školy se nachází v klidné části města a je obklopena školní zahradou. Vzdělávání probíhá v kmenových a odborných učebnách. Pro výuku tělesné výchovy je využívána tělocvična a hřiště v areálu školy. Stravování žáků je zajištěno v centrální jídelně v ulici Ostrovní  (cca 300 m od školy). 

Kalendář akcí

Červenec 2018
Po Út St Čt So Ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31