ZŠ T.G. Masaryka Štětí

EKOŠKOLA

Program Ekoškola, do kterého je naše škola zapojena, je určen mateřským, základním a středním školám. Ekoškoly snižují svůj dopad na životní prostředí a také zpříjemňují své prostředí pro žáky i zaměstnance školy. 

Ekotým

Program Ekoškola nám přináší možnosti, jak se zapojit do řešení skutečných problémů a prožít radost z výsledků své práce. Životní prostředí se dotýká nás všech, proto jsme za něj všichni zodpovědní. Budeme se snažit společně o něj pečovat, zlepšovat ho a ovlivňovat nejen mladou generaci.

Zpravodaj Ekotýmu

Naše škola je zapojena do programu Ekoškola. Tento program se snaží zapojovat co nejvíce žáků, učitelů, rodičů i širší veřejnosti do zlepšování životního prostředí a povědomí o udržitelném rozvoji.  Ekoškola ukazuje, které počínání je zodpovědné a šetrnější k životnímu prostředí.  Také chceme pomáhat, a proto jsme se rozhodli zapojit do tohoto programu. Zaměřili jsme se na téma odpady a klima školy. Již se nám podařilo mnoho změn k lepšímu. Třídíme odpad přímo ve třídách, na chodbách máme odpočinkové sedací lavice a hry pro aktivní využití přestávek. Na školní zahradě jsme obnovili vinici s regionálními odrůdami vinné révy, na podzim se nám podařilo na školním pozemku vysadit ovocný sad. Také jsme zrekultivovali záhony u vchodů do školy.  Máme ještě mnoho nápadů, které bychom rádi s pomocí všech realizovali. Jaké nápady to jsou, přijďte se podívat na naši nástěnku v hale školy.