ZŠ T.G. Masaryka Štětí

Aktivity

Projektové dny, Výlety a exkurze, Sport, Kultura, Škola v přírodě, Fotogalerie

Kultura


Návštěva knihovny

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti navštívili naši páťáci pátek 9. 11. městskou knihovnu, kde besedovali na téma pohádky. Paní knihovnice seznámila děti se znaky pohádek, s pohádkovými čísly i bytostmi. Dále si povídali o nejznámějších spisovatelích, kteří pohádky psali. V popletené pohádce měly děti určit, kolik známých pohádek se v příběhu objevilo. Pak se celá třída rozdělila na dvě skupiny a hledaly se dvojice podle pohádkových postav. Na závěr si mohly děti prohlédnout knihy, které jsou k dispozici v knihovně.
Dětem se v knihovně líbilo a věříme, že se z nich stanou pravidelní čtenáři. Na jaro je naplánovaná další beseda, tentokrát to bude dobrodružná literatura. Více fotografií na
 fcb profil školy.